Regeringen har efter forhandling med de politiske partier besluttet, at der kan ske en yderligere åbning af det danske samfund herunder en udvidelse af aktiviteterne på landets tandklinikker.

Sundhedsstyrelsen har i den anledning lavet retningslinjer for tandklinikkerne, således at det er sikkert og trygt at komme der både for brugere og medarbejdere.

Retningslinjerne stiller krav til bl.a. afstand, procedurer og beklædning/værnemidler.

For de kommunale klinikker i RKSK betyder kravene bl.a.

  • at vi fra uge 18 kan gå fra de nuværende 2 behandlerteams til 4-5 behandlerteams fordelt på klinikkerne i Ringkøbing og Skjern (normalt har vi 9-10 behandlerteams på arbejde)
  • at der skal foretages ekstra rengøring og tøjskifte og derfor må afsættes cirka 1 time til hver behandling mod normalt cirka ½ time

Der er således langt fra tale om normal drift, og vi skal prioritere børn med stor tandsygdomsaktivitet samt børn med tandpine og akutte skader. I en lang periode fremover vil der være meget forlængede intervaller mellem børnenes besøg til tandundersøgelse, og vi opfordrer derfor børn, unge og forældre til at være ekstra opmærksomme på tandbørstningen og til at passe på sukkerindtaget.

Tandklinikker skal fortsat være lukkede for personlig henvendelse, og vi må ikke indkalde pr sms eller åbne for borgerbooking. Alle aftaler vil ske pr telefon, hvor der bl.a. orienteres om, at både barn og ledsager skal være helt raske for at kunne møde på klinikkerne, og at kun én voksen må komme med som ledsager for barnet.

Alle de ovennævnte forhold gør sig også gældende for kommunens fire private samarbejdsklinikker i hhv. Ringkøbing, Videbæk, Vildbjerg og Holstebro. Og det gælder ligeledes for både de kommunale og de private klinikker, at man skal tage kontakt pr telefon ved behov for akut tandbehandling.