Den kommunale Tandpleje holder vinterferielukket i uge 7.Ved akut behov for tandlægehjælp kan privatpraktiserende tandlæge kontaktes eller Tandlægevagten på tlf. 40 51 51 62.

You have Successfully Subscribed!