Velkommen

Ringkøbing-Skjern kommunale Tandpleje

En god oplevelse

Det er vigtigt, at dit barn bliver glad for at gå til tandlæge, og vi vil gøre vores til, at et besøg hos os bliver en positiv oplevelse. Vi har mange års erfaring med tandpleje for børn og unge, og vi kan tilbyde undersøgelse og behandling i trygge rammer, der passer til dit barns behov og modenhed.

Vi giver os tid og ro til at vurdere barnets reaktioner, og vi respekterer barnets grænser.

Vi har også rutine og erfaring med behandling af fysisk og psykisk handicappede børn, og med tilbud til børn med angst for tandbehandling.

 

Kontakt

Klik her for at se hvordan du kontakter tandklinikken.

 

Nødbehandling / vagtordning

Ved tandpine eller alvorlig tandskade udenfor klinikkernes åbningstid kontaktes privatpraktiserende tandlæge eller Tandlægevagten Region Midt, tlf. 40 51 51 62.

Ved alvorlig tandskade er der desuden mulighed for at søge hjælp via vagtlægeordningen i Region Midt.

 

Åbningstider

Vi har åbent alle hverdage i skoleåret i nedenstående tidsrum:

  • mandage kl. 08.00 – 16.30
  • tirsdage, onsdage og torsdage kl. 08.00 – 15.00
  • fredage kl. 08.00 – 13.30

 

Online booking på de kommunale klinikker

Opdater venligst profiloplysninger via dette link https://bookingtandplejen.rksk.dk
Ønsker både mor og far oplysninger fra Tandplejen, skal begge logge på og udfylde profiloplysninger.

Online-systemet giver desuden forældre samt unge over 15 år adgang til at se

  • Oversigt over aftaler i Tandplejen
  • Beskeder og dokumenter fra Tandplejen
  • Tandjournal fra d.d. og fremadrettet

Tandplejen vil udsende en sms med link, når det er tid til at bestille tid til undersøgelse.

 

Indkaldelse til tandpleje

Børn i Ringkøbing-Skjern Kommune indkaldes første gang når de er 16 måneder. Du er velkommen til at kontakte Tandplejen tidligere ved behov.

Ved jeres første besøg på tandklinikken vil vi bede om jeres mobilnummer, idet alle indkaldelser til tandpleje herefter sker via sms. Det er vigtigt, at I informerer tandklinikken, hvis I skifter mobilnummer.

 

Tandplejens sundhedsplan

Tandplejens sundhedsplan er et politisk godkendt dokument, der beskriver serviceniveau, målsætninger og procedurer for Tandplejens forebyggende aktiviteter. Klik her for at læse sundhedsplanen.

 

Frit tandlægevalg under 16 år

Folketinget har besluttet at genindføre muligheden for frit tandlægevalg for børn under 16 år mod en egenbetaling på 35% af udgifterne.

Ringkøbing-Skjern Kommune yder således et tilskud på 65% af udgifterne til tandbehandling for de børn, der ønsker at benytte en anden tandlæge end kommunens sædvanlige tilbud.

Tandplejens kontor skal informeres om valget, inden tandbehandling påbegyndes, og beslutningen om valg af anden tandlæge er som udgangspunkt bindende for mindst 12 måneder.

 

Frit tandlægevalg over 16 år

Hvis du er født 2004 eller senere har du ret til gratis kommunal tandpleje, indtil du fylder 22 år.

Når du er fyldt 16 år, har du følgende to valgmuligheder:

1: Du kan fortsætte på den kommunale klinik i Ringkøbing eller Skjern.
Indkaldelse til næste tandlægebesøg sker automatisk via sms, som du kender det i dag. Du behøver ikke at foretage dig noget.

2: Du kan skifte til en privat tandlæge.
Hvis du vælger en privat tandlæge, skal du meddele dette til Tandplejens kontor. Tandplejen vil så med din tilladelse sende en kopi af din tandplejejournal til den valgte tandlæge. Tandplejens kontor skal have modtaget besked om dit tandlægeskifte, inden undersøgelse og behandling hos den private tandlæge udføres, ellers vil regningen ikke blive betalt af Ringkøbing- Skjern Kommune.

 

Når du ikke er tilfreds

Der kan være tilfælde, hvor du ikke er tilfreds med den behandling, du/dit barn har modtaget i den kommunale tandpleje.

I de tilfælde opfordrer vi til, at du i første omgang retter henvendelse til personalet på din tandklinik.
Hvis der har været problemer med behandlingen hos én tandlæge, kan det være en idé at forsøge behandling hos en anden af Tandplejens tandlæger.

Der kan være tilfælde, hvor du ønsker at rette din klage til Tandplejens leder. Det kan du gøre direkte til overtandlæge Ulla Henningsen, ulla.henningsen@rksk.dk.

Du kan også rette din klage til kommunens fagchef for Børn og Familie; Anne Trine Larsen, anne.trine.larsen@rksk.dk.

Endelig har du mulighed for at klage til Styrelsen for patientklager som behandler klager over autoriserede sundhedspersoner.