Velkommen

Ringkøbing-Skjern kommunale Tandpleje

En god oplevelse

Det er vigtigt, at dit barn bliver glad for at gå til tandlæge, og vi vil gøre vores til, at et besøg hos os bliver en positiv oplevelse. Vi har mange års erfaring med tandpleje for børn og unge, og vi kan tilbyde undersøgelse og behandling i trygge rammer, der passer til dit barns behov og modenhed.

Vi giver os tid og ro til at vurdere barnets reaktioner, og vi respekterer barnets grænser.

Vi har også rutine og erfaring med behandling af fysisk og psykisk handicappede børn, og med tilbud til børn med angst for tandbehandling.

Kontakt

Klik her for at se hvordan du kontakter tandklinikken.

Nødbehandling / vagtordning

Ved tandpine eller alvorlig tandskade udenfor klinikkernes åbningstid kontaktes privatpraktiserende tandlæge eller Tandlægevagten Region Midt, tlf. 40 51 51 62.

Ved alvorlig tandskade er der desuden mulighed for at søge hjælp via vagtlægeordningen i Region Midt.

 

Åbningstider

Vi har åbent alle hverdage i skoleåret mellem kl. 8.00 og 15.00
Hvis I ikke har mulighed for at møde i dette tidsrum, kan I på bestemte dage aftale tid mellem kl. 15.00 og 16.30

 

Indkaldelse til tandpleje

Børn i Ringkøbing-Skjern Kommune indkaldes første gang når de er 8 måneder.

Ved jeres første besøg på tandklinikken vil vi bede om jeres mobilnummer, idet alle indkaldelser til tandpleje herefter sker via sms. Det er vigtigt, at I informerer tandklinikken, hvis I skifter mobilnummer.

 

Sundhedsplan 2018-2022

Tandplejens sundhedsplan er et politisk godkendt dokument, der beskriver serviceniveau, målsætninger og procedurer for Tandplejens forebyggende aktiviteter. Klik her for at læse sundhedsplanen.

 

 

Frit tandlægevalg fra 1. januar 2018

Folketinget har besluttet at genindføre muligheden for frit tandlægevalg for børn under 16 år mod en egenbetaling på 35% af udgifterne.

Ringkøbing-Skjern Kommune yder således et tilskud på 65% af udgifterne til tandbehandling for de børn, der ønsker at benytte en anden tandlæge end kommunens sædvanlige tilbud.

Tandplejens kontor skal informeres om valget, inden tandbehandling påbegyndes, og beslutningen om valg af anden tandlæge er som udgangspunkt bindende for mindst 12 måneder.

 

Sådan behandler vi persondata

Tandplejen har pligt til at føre journal. Det står i Sundhedsloven.
Vi skal derfor oplyse om, hvordan vi håndterer persondata omkring jeres barn.

Vi arbejder med

  • Identifikationsdata om jeres barn og jer som forældre
  • Information om jeres barns tandsundhed og tandbehandling

Begge dele har betydning for, at vi kan give jeres barn den bedst mulige og korrekte behandling.

Oplysningerne bliver også brugt til statistiske og videnskabelige undersøgelser bl.a. i Sundhedsstyrelsen.
Jeres barns data vil ikke kunne identificeres i resultaterne.

Vi videregiver kun jeres barns journaloplysninger til anden tandlæge, hvis I har givet konkret samtykke til det.

Jeres barns tandjournal (alle oplysninger om barnet) slettes iht. Sundhedsloven 10 år efter, at barnet er udmeldt af Tandplejen.

Forældre har ret til at

  • Bede om indsigt i journalen
  • Anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger i den
  • Bede om at få begrænset behandlingen af oplysningerne

Dataansvarlig for oplysningerne:
Ringkøbing-Skjern Kommune
Kontakt ved spørgsmål: anita.h.pedersen@rksk.dk.

I kan klage til Datatilsynet over behandlingen af persondata. Kontakt: dt@datatilsynet.dk.

Når du ikke er tilfreds
Der kan være tilfælde, hvor du ikke er tilfreds med den behandling, du/dit barn har modtaget i den kommunale tandpleje.

I de tilfælde opfordrer vi til, at du i første omgang retter henvendelse til personalet på din tandklinik.
Hvis der har været problemer med behandlingen hos én tandlæge, kan det være en idé at forsøge behandling hos en anden af Tandplejens tandlæger.

Der kan være tilfælde, hvor du ønsker at rette din klage til Tandplejens leder. Det kan du gøre direkte til overtandlæge Ulla Henningsen, ulla.henningsen@rksk.dk.

Du kan også rette din klage til kommunens fagchef for Børn og Familie claus.friis.lange@rksk.dk.

Endelig har du mulighed for at klage til Styrelsen for patientklager som behandler klager over autoriserede sundhedspersoner.