Samtykke til tandbehandling af børn og unge

Samtykke til tandbehandling af børn og unge

Ringkøbing-Skjern kommunale Tandpleje følger sundhedsministeriets bekendtgørelse om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje (Bekendtgørelse nr 562).

Forældremyndighedens indehaver får besked via SMS, når det er tid til at deres barn møder på klinikken, og forældre er altid meget velkomne til at følge deres barn.

Efter barnets besøg på de kommunale klinikker kan forældremyndighedens indehaver læse resultatet af konsultationen i barnets journal via Online booking og journaladgang.

På de kommunale klinikker kan medarbejderne uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver foretage tandundersøgelser, give mundhygiejneinstruktion samt foretage afpudsning og tandrensning.

Forældremyndighedens indehaver har mulighed for at give et generelt samtykke til nedenstående procedurer:

  1. Røntgenundersøgelser der anvendes, når det er nødvendigt for at stille en korrekt diagnose og dermed tilbyde den rigtige behandling. Information om røntgenundersøgelse af tænder.
  2. Fluoridbehandlinger der anvendes for at forebygge eller begrænse udviklingen af huller i tænderne. Information om huller i tænderne.

Røntgenfotografering og fluoridbehandling udføres på de kommunale klinikker af autoriserede tandlæger og tandplejere eller kan være uddelegeret til faguddannede og erfarne klinikassistenter.

Hverken røntgenfotografering eller fluoridbehandling vurderes at være forbundet med særlige bivirkninger eller komplikationer.

Forældremyndighedens indehaver kan meddele det generelle samtykke mundtligt.

Samtykket kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes.

Forældremyndighedens indehaver vil altid blive bedt om at give specielt samtykke til alle andre former for tandbehandling af deres børn (fyldningsbehandling, tandudtrækning, tandregulering mv).